DOG ISSUES

Praktijk voor kynologisch

opvoedings- en gedragsadvies

BACH BLOESEM REMEDIES

Dr. Edward Bach over de werking van de bloesemremedies;

“De remedies werken op onze gemoedsgesteldheid: zij beuren ons op en openen in ons kanalen voor het ontvangen van de boodschappen van ons Spirituele Ik, waardoor wij vervuld worden van de karakterkwaliteit die we op dat moment nodig hebben en de fout die onze natuurlijke staat verstoort kan worden weggewassen.

Zij kunnen, net als mooie muziek en andere dingen die ons inspireren en verheffen, ons dichter bij onze ziel brengen en ons hierdoor vrede brengen en ons leed verzachten.

Zij genezen, niet door de ziekte aan te vallen, maar door ons lichaam te doordringen van de prachtige stemmingen van onze Hogere Natuur, in de nabijheid waarvan ziekte verdwijnt als sneeuw voor de zon.

En uiteindelijk zullen de remedies de houding van de patiënt tegenover ziekte en gezondheid veranderen”.(Edward Bach, Ye suffer from Yourselves)

Hoe werken de bloesemremedies?

(Naar Mechthild Scheffer) Het wetenschappelijk kader waarbinnen men tegenwoordig probeert de werking van de bloesemremedies aan te tonen, behoort tot het onderzoeksveld van de psychoneuro-immunologie (de wetenschap die de samenhang tussen gevoelsimpulsen in de hersenen, zenuwfuncties, veranderingen in de hormoonspiegel en immuunreacties in de mens bestudeert, met name de functie die het hormoonstelsel vervult als brug tussen het psychische en het lichamelijke).

De bloesemremedies worden wel gekenschetst als 'groeikatalysatoren'. Een katalysator maakt iets los, verandert iets, zonder zelf te veranderen. Hij versnelt een bepaald proces in een bepaalde richting. Als groeikatalysatoren kunnen bloesemextracten specifieke stagnaties in het bewustzijnsproces weer versneld op gang brengen.

Een Bach-bloesemremedie bevat informatie van een bepaald harmonisch energieveld, een bepaald energetisch patroon, uit het plantenrijk, dat correspondeert met een daarbij behorend reactiepatroon op het fijnstoffelijke menselijke niveau. Zo correspondeert, bijvoorbeeld, het energetisch patroon van de bloesemremedie Cichorei (Chicory) met het menselijk reactiepatroon 'moederlijke gevoelens' of onvoorwaardelijke liefde.

Bach bloesems als aanvulling bij de therapie voor honden met probleemgedrag..

Bach bloesems zijn het middel bij uitstek om ongewenste gedragingen bij dieren te behandelen. Het gebruik van Bach bloesems bij honden, katten en paarden is reeds goed ingeburgerd. De Bach bloesem therapeut maakt een Bach bloesem remedie op maat waarbij rekening gehouden wordt met het (ongewenste) gedrag en het karakter van het dier.

Als een dier bijv. angst heeft, staat hij niet open voor nieuwe leerprocessen en kan dus niet leren op dat moment. Om dit te doorbreken, kan een Bach bloesem remedie worden ingezet. Bach bloesem remedies of andere medicatie die wordt gegeven ter bestrijding van ongewenst gedrag, dient liefst altijd samen te gaan met gedragstherapie. De remedies helpen alleen ter ondersteuning, om het gedrag te doorbreken, zodat het dier open staat voor gedragsverandering(en). Bij alleen medicatie leert het dier niet hoe het wel moet en wat er van hem wordt verwacht. Dat leert hij wel als er therapie wordt ingezet. Hoe kunnen Bach bloesems dieren helpen?

Stress en spanning doen afnemen

Een eerste functie van de Bach bloesem bij dieren, is het verminderen van interne spanning/stress. Deze negatieve emoties worden positief omgebogen, waardoor inwendige stress en spanning geen kans meer krijgen. Het gebruik op dit niveau heeft niet alleen invloed op de inwendige stress en spanning, maar ook op eventuele gevolgen van deze negatieve emoties.

Angstsymptomen behandelen

Veel dieren hebben last van een bepaalde angst(en). Bijv. als een hond niet alleen thuis kan blijven, komt vaak voort uit angst. Angst kan echter prima worden behandeld door Bach bloesems en dit gebeurt op een heel natuurlijke manier. Angst bij dieren wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door stress, opgebouwde spanning door allerlei oorzaken of een traumatische gebeurtenis. Zo kunnen dieren bijv. plotseling het haar verliezen wanneer zij onder hevige stress komen te staan, of afwijkend gedrag gaan vertonen. Met een gerichte Bach bloesem remedie kunnen deze symptomen goed worden behandeld, samen met een gerichte gedragstherapie.

Beter sociaal contact

Wanneer dieren problemen hebben met andere dieren in hun nabije leefomgeving, kan er gebruik worden gemaakt van de Bach bloesems. Of bij “Jaloers” gedrag, overmatige hechting aan de eigenaar of te aanhankelijk gedrag en vernielen kunnen goed worden ondersteund met behulp van een Bach bloesem remedie op maat, maar wel samen met gedragstherapie .

Overheersend gedrag

Sommige dieren kunnen nogal overheersend zijn, en dit geeft vaak heel wat problemen met de leefomgeving. De Bach bloesems pakken de onderliggende emoties aan die het overheersende of controlerende gedrag veroorzaken. Bij juist gebruik zal het ongewenste gedrag snel verdwijnen. Voor overheersend en/of controlerend gedrag bij honden is een Bach bloesem remedie op maat de beste keuze.

Wat is een Bach bloesem remedie op maat?

Een Bach bloesem remedie op maat is in het geval van problemen bij honden een persoonlijke samenstelling op basis van ongewenst gedrag karakter en eventueel de daarbij behorende gemoedstoestand(en) die momenteel bij uw hond aanwezig zijn. Iedere Bach bloesem wordt gekozen in functie van zijn of haar karakter en klachten.

Ik stuur u een uitgebreide vragenlijst en daarna gaan we samen kijken naar uw hond en bespreken zijn of haar karakter en gedragingen. Op basis daarvan stel ik een remedie op maat samen.

U krijgt een flesje van 30 ml met samengestelde remedies voor uw hond mee waaruit u hem/haar dagelijks minimaal 4 x per dag 6 druppels toedient in een schone bek op de slijmvliezen. Liefst onder de tong of in de lipspleet.

U merkt waarschijnlijk vrij snel al resultaat, maar minimaal binnen 3 weken.

U doet ongeveer 3 tot 4 weken met een flesje. Daarna kijken we of er iets dient te worden aangepast in de remedies.

Wanneer helpt Bach bloesem?

In principe kan voor iedere klacht een persoonlijke remedie mix worden samengesteld. Vooral klachten met een emotionele, psychische oorzaak of lichamelijke klachten waar emoties invloed op hebben, reageren heel goed op Bach bloesems.

Wat kost Bach bloesem?

Een flesje van 30 ml met op maat gemaakte Bach bloesem remedies kost € 20,- incl BTW. (Indien versturen per post € 22.50)

Intake; € 20.-

Indien de Bach Bloesems samen gaan met gedragstherapie bij Dog Issues, betaalt u geen intake kosten.

Zijn Bach bloesems veilig?

De Bach bloesems remedies zijn 100 % natuurlijk en kunnen zowel door mens als dier met veel succes worden gebruikt. Ze zijn totaal veilig en onschadelijk. Er is geen enkele bijwerking, je kunt niet overdoseren en ’t werkt niet verslavend. De remedies kunnen gebruikt worden in combinatie met andere medicatie of behandelingsvormen, inclusief homeopathie, zonder de werking hiervan te belemmeren.

Bach bloesem remedies zijn een perfecte aanvulling naast gedragstherapie!