DOG ISSUES

Praktijk voor kynologisch

opvoedings- en gedragsadvies

De juiste methode? 

De juiste methode voor opvoeden van honden bestaat niet. Iedereen doet dat op zijn eigen manier, zoals iedereen ook zijn kinderen geheel op eigen wijze opvoedt.

Er zijn wel "richtlijnen" (gebaseerd op de leerprincipes van een hond) die een basis vormen voor een "goede" opvoeding en waarnaar je naar eigen inzicht kunt handelen. Zo zijn inzichten de laatste jaren door wetenschappelijk onderzoek erg veranderd. Vroeger gebruikte men veel correcties op hondenscholen, omdat men dacht dat dit zo hoorde om een hond te leren luisteren. Nu weten we wel beter, omdat we door studies meer kennis hebben verkregen over de hond.

Opvoeden van een hond is eigenlijk hetzelfde als het opvoeden van kinderen. Ze hebben beiden baat bij veiligheid, voorspelbaarheid, consequentie en duidelijkheid.

Het is belangrijk dat je hond zich sociaal gedraagt naar andere soortgenoten, maar ook naar andere dieren, kinderen en volwassen mensen. Hij moet zich dus leren aanpassen aan de maatschappij en leefomgeving en daar horen positieve en negatieve leerervaringen bij. Het is heel belangrijk hoe je als baas-hond combinatie daarmee omgaat.

Om tijdens de opvoeding een goede relatie met uw hond op te bouwen, wordt er bij Dog Issues gewerkt met een op beloning gebaseerde aanpak. Die beloning is afhankelijk van wat de hond leuk of fijn vindt. Belangrijke punten hierbij zijn aandacht hebben voor elkaar en zelfbeheersing (ook van het baasje!).

Zonder aandacht en zelfcontrole kun je de hond niets aanleren en zonder geduld van de baas gaat het ook niet goed lukken.

Als een hond leert dat zijn (gewenste) gedrag wordt beloond, zal dit gedrag toenemen en het zal zich herhalen. Als zijn (ongewenste) gedrag niet meer wordt beloond, neemt het (meestal) vanzelf af, het dooft uit.

Er zijn wel uitzonderingen o.a. het zelfbelonende gedrag. De hond wordt dan beloond door iets wat hij zelf uitvoert. bijv. najagen is erg zelfbelonend omdat het jagen op zich een beloning is voor de hond. Dit gedrag is niet makkelijk af te leren. Voorkomen is dus altijd beter!

Baas en hond moeten leren op elkaar te kunnen vertrouwen. Een vriendschapsrelatie tussen mens en hond wordt gevormd op basis van communicatie, vertrouwen en wederzijds respect. Pas dan beleven hond en mens plezier met en aan elkaar.